facade

Tilsyn med byggeri af nyt parcelhus

Til private

Vil du bygget et nyt parcelhus?

Ejer du et hus eller en lejlighed?

Hos B.K. Consult får du præcis den bygherrerådgivning, som du har brug for:

Tilsyn med byggeri af nyt parcelhus

Når du som en privat kunde indgår en aftale med en leverandør om byggeri af et parcelhus, er du bygherre. Og nu glæder du dig til, at dit byggeprojekt skal realiseres og entreprenøren gå i gang.

Men selv om du har skrevet en kontrakt med et typehusfirma om et nøglefærdigt hus, kan du ikke regne med, at alt forløber, som forventet. At bygge nyt er en proces med mange tekniske detaljer og mange involverede. Og det er op til dig selv at sikre, at alt forløber som aftalt, at arbejdet udføres til aftalt tid og leveres med den forventede kvalitet.

Tilsyn med processen og kvaliteten

De færreste kan afse den krævede tid eller besidder den nødvendige faglige indsigt til at sikre løbende kvalitetskontrol og en god proces med løbende justeringer.

Når først huset står færdigt, kan man ofte ikke se, om der gemmer sig fejl og mangler under overfladerne. De viser sig måske at være kritiske flere år efter afleveringen. Fx ved fejl på de bærende og stabiliserende konstruktioner, installationer og afløb eller risiko for fugt.

Sådan sikrer du dig

Som privat bygherre bør du sikre dig en bygningskyndig sparringspartner ved din side under byggeriet. En kompetent tilsynsførende, som kan fungere som din forlængede arm og højre hånd under hele byggeprocessen.

Din tilsynsførende skal sørge for, at du får det, du betaler for ved fx at:

  • Deltage i opstartsmøde med de involverede
  • Gennemføre fem besøg på byggepladsen under byggeriet
  • Dokumentere fejl og mangler i forhold til projektmaterialet
  • Udarbejde løbende status-rapport i forhold til tidsplan og kvalitet
  • Fremsætte løsningsforslag på uforudsete problemer
  • Løbende påpege behov for justering og udbedringer under byggeriet
  • Håndtere tvister om fejl eller kvalitet
  • Deltage i afleveringsforretning

En tilsynsførende er din forsikring mod, at der sker fejl, som kan medføre alvorlige problemer – både på kort og på længere sigt, at processen ikke trækker unødigt ud og at resultatet svarer til dine forventninger.

Vi ved, hvad der skal til

Hos B.K. Consult ved vi, hvad der skal til, for at et hus bliver bygget korrekt.

Vi har mange års erfaring med alle aspekter ved et byggeri, herunder forståelse for konstruktioner, materialer og for håndværkernes fag.

Vi taler det sprog, som benyttes på byggepladsen, og kan foreslå konkrete løsninger på opståede problemer. Vores fokus på dialog frem for konflikt sikrer en smidig proces med en god og behagelig oplevelse for dig – uden at gå på kompromis med hverken de tekniske løsninger eller kvaliteten i den håndværksmæssige udførelse.

Pris på tilsyn med byggeri af et standard parcelhus: 24.000,- plus moms.

Spar dig selv for besvær og uforudsete udgifter
Ring på 20 92 65 49