facade

Eftersyn - 1 og 5 år efter overtagelse

Til foreninger Til erhverv

Eftersynet skal dokumentere, om der er fejl eller mangler, som skyldes byggeriets projektering eller udførelse.

På baggrund af et møde med dig, af byggesagens materiale og evt. en besigtigelse giver vi dig et tilbud om at:

  • Overholde de faste regler for, hvornår der skal indkaldes til eftersyn.
  • Indkalde de relevante parter til eftersynet.
  • Gennemføre eftersynet efter en fast systematik.
  • Registrere tilstanden af bygningsdelene.
  • Udarbejde mangelliste.
  • Udarbejde eftersynsrapport.
  • Følge op på, om manglerne bliver udbedret som aftalt.

Det er en god idé at have en bygningssagkyndig med til eftersynet. Du risikerer at overse mangler, som går ud over bygningens levetid og indeklimaet. Og du risikerer, at du siden selv må bekoste udbedringen.

Prisen for "1 og 5 års eftersyn" er afhængig af projektets omfang og kompleksitet.

Spar dig selv for besvær og uforudsete udgifter
Ring på 20 92 65 49