facade

Tilstandsrapport for enfamiliehuse o. lign.

Til private

Når du sælger din ejendom, er du ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år efter salget.

Det ansvar kan du blive fritaget for, hvis du har en tilstandsrapport og el-rapport som forudsætning for en ejerskifteforsikring.

Tilstandsrapporten er en del af "Huseftersynsordningen". Læs mere på boligejer.dk

Vores bygningssagkyndige er autoriseret af Erhvervsstyrelsen og er uafhængig - også af forsikringsselskaber. Vi er optaget af, at alt forløber på dine præmisser.

Under en gennemgang af din ejendom vurderer den bygningssagkyndige hver enkelt bygningsdel, og ser efter eventuelle skader. Hver skade får en karakter, som viser, hvilken betydning skaden har.

Du kan forberede dig på gennemgangen ved at udfylde Sælgeroplysningsskema, som du kan hente hos Sikkerhedsstyrelsen.

Efter besigtigelsen har du en dialog med vores bygningssagkyndige om, hvad der er fundet af skader. I taler bl.a. om det kan betale sig at udbedre dem, inden tilstandsrapporten bliver udarbejdet.

Det er en fordel for dig at indgå en fælles aftale med os om obligatoriske rapporter, så du kan spare tid og penge.

Her kan du hente nøgletalsskema, som vi vil blive taknemmelige for, at du vil udfylde: nøgletalsskema.

Spar dig selv for besvær og uforudsete udgifter
Ring på 20 92 65 49