facade

Energirådgivning

Til private Til foreninger Til erhverv

Hvis du har fokus på udgifter til energi og CO2-udledning

Energioptimering er relevant både af hensyn til miljøet, og fordi der er udsigt til stigende energipriser.

Vi tilbyder et energitjek af din bygning, hvor vi i dialog med dig leverer:

  • Gennemgang af bygningsdelene
  • Dokumentation af relevante forhold
  • Registrering af steder med potentiale for optimering
  • Forslag til konkrete forbedringer med beregninger
  • Forslag til prioritering af investeringerne

Med dette får du et solidt beslutningsgrundlag og tryghed for, at din investering i energioptimering kan betale sig.

Vi har mere end 30 års erfaring som varmesyns- og energikonsulenter. Vores målsætning er, at vores honorar til forslagene som minimum tjener sig hjem i løbet af det første år, og at dine øvrige investeringer bør tjene sig hjem i løbet af en periode på 2 - 4 år.

Typisk vil der være mulighed for de største besparelser ved:

Klimaskærm

  • Udskiftning af vinduer.
  • Isolering af ydervægge/brystninger/hulmursisolering
  • Isolering af loft/tag og etageadskillelse mod kælder (etageadskillelse mod uopvarmede rum)

Varmeanlæg

  • Indregulering af automatik (varmekurve, brugstider)
  • Isolering af uisolerede varmeinstallationer (rør, flanger og ventiler)
Spar dig selv for besvær og uforudsete udgifter
Ring på 20 92 65 49