facade

Aflevering - fra færdigmelding til overtagelse

Til foreninger Til erhverv

Inden entreprenøren afleverer byggeriet, bør du få foretaget en grundig gennemgang.

Har du ikke selv byggeteknisk viden, er det en god idé at lade en erfaren bygningssagkyndig styre processen.

På bagrund af materialet om dit byggeprojekt, giver vi dig tilbud på:

  • Før-aflevering: Opgørelse og gennemgang af entreprisen foretages i god tid inden aflevering. Vi udarbejder referat med en mangelliste og plan for færdiggørelse og udbedring af mangler.
  • Afleveringsforretning: Entreprenøren melder projektet færdigt og at mangler er udbedret. Byggeriet gennemgås, og der udarbejdes en afleveringsprotokol.
  • Afhjælpning: En meget begrænset periode til afhjælpning af eventuelle mangler.
  • Mangelsyn: Opsamling efter afhjælpning af de mangler, der trods intentionen ikke var udbedret ved afleveringen.
  • Overdragelsesforretning: Formel overdragelse til bygherre/bruger. Med "Aflevering" øger du sandsynligheden for, at du får en positiv oplevelse, når du skal til at overtage dit byggeri. Du lader din bygningssagkyndige om at fokusere på fejl og mangler og deres udbedring, mens du kan koncentrere dig om glæden ved realiseringen af dit projekt.

Prisen for "Aflevering" er afhængig af projektets omfang og kompleksitet.

Spar dig selv for besvær og uforudsete udgifter
Ring på 20 92 65 49