facade

Energimærkning for enfamiliehuse o. lign.

Til private

Når du vil sælge dit hus eller din lejlighed, skal du sørge for, at der er udarbejdet en Energirapport for ejendommen, som dermed også får et energimærke (A til G).

Rapporten er obligatorisk, og skal foreligge, før boligen må sættes til salg.

Ved salg af andels-, ejerlejligheder eller anparter skal der foreligge gyldigt energimærke for hele ejendommen, som foreningen er forpligtet til at levere.

Alle nybyggede huse skal energimærkes ved ibrugtagning. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ved nybyggeri udarbejdes en energirammeberegning, som skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse.

Vi er uafhængige energirådgivere, som er certificeret af Energistyrelsen til at udarbejde energimærker, og vi er udelukkende forpligtet over for dig og din bolig.

Vi er professionelle fagfolk med mere end 30 års erfaring som varmesyns- og energikonsulenter. Vi har et indgående kendskab til lovgivningen, og samtidig stor erfaring i at identificere boligforbedringer, der kan skabe bedre indeklima og energibesparelser.

I forbindelse med gennemgangen har vi en dialog, om det kan betale sig at investere i energioptimering for at få en bedre mærkning, inden du sætter din bolig til salg.

Professionel ansvarsforsikring i HDI under police nr. 153-76213186-20010 med dækningssum 25 mio. kr. og dækningsområde i Danmark og store dele af Europa.

ISO 9001-certificeret til at udføre energimærkning af en- og flerfamilieejendomme af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Energistyrelsen er ansvarlig myndighed for energimærkning. Styrelsen kan kontaktes på ens@ens.dk og telefon 3392 6700.

Spar dig selv for besvær og uforudsete udgifter
Ring på 20 92 65 49