Vurdering af andelsboliger

Vurdering af andelsboliger

Når en andelshaver skal sælge sin bolig, skal andelsprisen tillægges de afholdte forbedringer af boligen.


Vi er uvildige bygningssagkyndige, og har stor erfaring i udarbejdelse af vurderingsrapporter over udførte forbedringer med økonomiberegninger i henhold til Be­kendtgørelse om lov om andelsbolig, §5.


Vores vurderingsrapport specificerer hver enkelt forbedring med afskrivningsprocent og periode jf. andelsboligloven.


I forbindelse med vurderingen kontrollerer vi, om de foretagne bygningsændringer og installationer overholder de gældende regler.


Vi vurderer samtidig lejlighedens stand, og der fastsættes en pris for genopretning af eventuel misligholdelse.


B.K. Consult A/S


Herlufsholmvej 37 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 04 55