Energimærkning for enfamiliehuse o. lign.

Energimærkning for enfamiliehuse o. lign.


Når du vil sælge dit hus eller din lejlighed, skal du sørge for, at der er udarbejdet en Energirapport for ejendommen, som dermed også får et energimærke (A til G).


Rapporten er obligatorisk, og skal foreligge, før boligen må sættes til salg.


Ved salg af andels-, ejerlejligheder eller anparter skal der foreligge gyldigt energimærke for hele ejendommen, som foreningen er forpligtet til at levere.


Alle nybyggede husede skal energimærkes ved ibrugtagning. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ved nybyggeri udarbejdes en energirammeberegning, som skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse.


Vi er uafhængige energirådgivere, som er certificeret af Energistyrelsen til at udarbejde energimærker, og vi er udelukkende forpligtet over for dig og din bolig.


Vi er professionelle fagfolk med mere end 30 års erfaring som varmesyns- og energikonsulenter. Vi har et indgående kendskab til lovgivningen, og samtidig stor erfaring i at identificere boligforbedringer, der kan skabe bedre indeklima og energibesparelser.


I forbindelse med gennemgangen har vi en dialog, om det kan betale sig at investere i energioptimering for at få en bedre mærkning, inden du sætter din bolig til salg.


Professionel ansvarsforsikring i TRYG under police nr. 670.9.532.120.817 med dækningssum 7 mio. kr. og dækningsområde i Danmark og store dele af Europa.


ISO 9001-certificeret til at udføre energimærkning af en- og flerfamilieejendomme af Byggeriets Kvalitetskontrol.


Energistyrelsen er ansvarlig myndighed for energimærkning. Styrelsen kan kontaktes på ens@ens.dk og telefon 3392 6700.Ring for et uforpligtende møde på 38 71 04 55 eller mail til ark@bkconsult.dk


B.K. Consult A/S


Herlufsholmvej 37 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 04 55