Energirådgivning

Energirådgivning

Hvis du har fokus på udgifter til energi og CO2-udledning

Energioptimering er relevant både af hensyn til miljøet, og fordi der er udsigt til stigende energipriser.


Vi tilbyder et energitjek af din bygning, hvor vi i dialog med dig leverer:


  • Gennemgang af bygningsdelene
  • Dokumentation af relevante forhold
  • Registrering af steder med potentiale for optimering
  • Forslag til konkrete forbedringer med beregninger
  • Forslag til prioritering af investeringerne


Med dette får du et solidt beslutningsgrundlag og tryghed for, at din investering i energioptimering kan betale sig.


Vi har mere end 30 års erfaring som varmesyns- og energikonsulenter. Vores målsætning er, at vores honorar til forslagene som minimum tjener sig hjem i løbet af det første år, og at dine øvrige investeringer bør tjene sig hjem i løbet af en periode på 2 - 4 år.


Typisk vil der være mulighed for de største besparelser ved:


Klimaskærm

  • Udskiftning af vinduer.
  • Isolering af ydervægge/brystninger/hulmursisolering
  • Isolering af loft/tag og etageadskillelse mod kælder (etageadskillelse mod uopvarmede rum)


Varmeanlæg

  • Indregulering af automatik (varmekurve, brugstider)
  • Isolering af uisolerede varmeinstallationer (rør, flanger og ventiler)
B.K. Consult A/S


Herlufsholmvej 37 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 04 55