Udbud-licitation

Udbud/licitation - fra tegning til kontrakt


Når du har udbudsmaterialet klar, skal du sikre dig, at du modtager ensartede og sammenlignelige tilbud, og at processen forløber professionelt og reglementeret.


På baggrund af dine idéer og udbudsmaterialet giver vi dig et tilbud om:


  • Anbefaling af udbudstype.
  • Sikring af, at reglerne overholdes.
  • Anbefaling af mulige tilbudsgivere.
  • Besigtigelse af lokaliteten med tilbudsgivere.
  • Afholdelse af licitation.
  • Gennemgang og vurdering af indkomne tilbud samt anbefaling - Er de dækkende? Er de sammenlignelige? Er der taget unødvendige forhold?
  • Projektgennemgang med entreprenør og dig som bygherre.
  • Udarbejdelse af kontrakt med detaljeret tidsplan og retningslinier for håndtering af eventuelle konflikter.


Med "Udbud - fra krav til kontrakt" sikrer du dig et professionelt forløb omkring udbuddet og gode aftaler med dem, der skal stå for at gennemføre dit byggeprojekt.


Prisen på "udbudsmateriale" er afhængig af projektets omfang og kompleksitet.

Ring for et uforpligtende møde på 38 71 04 55 eller mail til ark@bkconsult.dkB.K. Consult A/S


Herlufsholmvej 37 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 04 55