Myndighedsprojekt

Myndighedsprojekt - fra skitse til godkendelse

Du skal være helt sikker på, at dit byggeprojekt overholder samtlige love, regler og forordninger. Og at du får samtlige relevante tilladelser og godkendelser.


Med udgangspunkt i dine idéer og eventuelt dit skitseforslag giver vi dig et tilbud om at:


  • Indhente og gennemgå tegninger, lokalplaner, servitutter m.m.
  • Foretage de nødvendige statiske beregninger samt energiberegninger.
  • Udrede de juridiske og byggeretlige begrænsninger og muligheder, som projektet er omfattet af.
  • Tegne myndighedstegninger.
  • Kontakte relevante myndigheder og sørge for de krævede tilladelser.


Med et "myndighedsprojekt" sikrer du dig en kontrolleret proces, hvor dine idéer bliver realiseret under en samlet hensyntagen til lovgivningen, økonomi, materiale, kvalitet og arkitektur. Du sikrer dig, at resultatet kan leve op til dine forventninger og myndighedernes krav.


Du får et materiale, som giver dig fuldt overblik over samtlige tekniske, økonomiske og praktiske forhold. Du står med et solidt grundlag for at indhente byggetilladelse og udarbejde udbudsmateriale.Prisen på et "myndighedsprojekt" er afhængig af projektets omfang og kompleksitet.

Ring for et uforpligtende møde på 38 71 04 55 eller mail til ark@bkconsult.dkB.K. Consult A/S


Herlufsholmvej 37 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 04 55