Byggestyring

Byggestyring - fra aftale til færdigmelding


Når du har sat et byggeprojekt i gang, er det op til dig selv at sørge for, at processen skrider planmæssigt frem, og at det færdige resultat matcher dine forventninger.


På baggrund af kontrakterne og det øvrige materiale om dit projekt giver vi dig et tilbud på:


 • Afholdelse af opstartsmøde med leverandør eller entreprenør
 • Tidsplan og tidsstyring
 • Afholdelse af projektmøder og byggemøder
 • Styring af samarbejdet mellem de involverede leverandører
 • Løsningsforslag på uforudsete problemer
 • Økonomistyring og budgettilpasning
 • Kvalitetsstyring og kvalitetssikring i henhold til projektmaterialet
 • Koordinering af arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Kontakt til myndigheder
 • Byggetilsyn og koordinering af fagtilsyn
 • Håndtering af tvister, fejl og mangler


Selv ved mindre byggerier er det en god idé at have en uvildig rådgiver tilknyttet, som kan overvåge projektet og styre det i mål til aftalt tid og pris.Prisen på "Byggestyring" afhængig af projektets omfang og kompleksitet.

Ring for et uforpligtende møde på 38 71 04 55 eller mail til ark@bkconsult.dk


B.K. Consult A/S


Herlufsholmvej 37 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 04 55